İçeriğe git


KRİTERLER


Bir keresinde bir jüri oturumu sırasında jüri üyelerinden biri, farklı bir dil kategorisinden sunulan ilginç bir proje karşısında coşkuyla yerinden sıçrayarak, “İşte buna oyumu veririm. Bizim ülkemizde de böyle bir şeye ihtiyaç var!” demişti.

İşte bu yaşanmış gerçek anekdot, Bobs yarışmasını diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliğe işaret ediyor. Bobs’un çok dilliliği ve jürinin uluslararası yapısı, seçkin internet içeriklerinin dil bariyerlerini aşarak kendini tanıtabilmesi, teşvik edilmesi ve hak ettiği takdiri görmesini mümkün kılıyor.

Oylama sürecinde içerik, işlevsellik, tasarım ve katma değer gibi pek çok ölçüt dikkate alınıyor. Genel değerlendirmede kategoriye göre farklı ölçütler öne çıkıyor. Genel olarak jürinin değerlendirme sürecinde öne çıkan noktalar şunlar:

Konsept

  • Fikir ve konseptin hayata geçirilmesi, bilgi değeri
  • Genel olarak konunun toplumu ilgilendirmesi
  • Hedef kitleye hitap, ikna gücü
  • Üslup
  • Uzun vadeli ve düzenli angajman
  • Şeffaflık ve inandırıcılık

Yaratıcılık

  • Görsel özgünlük, sanatsallık, internetin sunduğu olanakların en iyi şekilde kullanılması.

İnovasyon

  • İçeriğin yenilik ve özgünlük değeri

Bunlar, jüri oturumunda öne çıkan genel ölçütler. Öte yandan dört ana kategoriyi ilgilendiren bir kaç özel kriter daha mevcut:

Gösterilen aday kendi dil bölgesinde etkili ve eşsiz olduğu kadar uluslararası arenada da bir değere sahip mi? Aday gösterilmek istenen aktivist ya da blog yazarı, uluslararası bir ödülle koruyup cesaretlendirebileceğimiz projeleri nedeniyle tehdit altındaki bir kişi mi? Fikir ve başarılarını diğer dil bölgelerine de aktarabileceğimiz yenilikçi bir proje söz konusu mu? Bu sorulardan sadece birine bile “Evet“ yanıtı verilebiliyorsa, o zaman Bobs için uygun adaylardan biri söz konusu demektir.

Irkçı, pornografik, seksist, yabancı düşmanı, ayırımcı, hakaret içeren ya da şiddet çağrısında bulunan içerikler hiçbir şekilde yarışmaya katılamaz. Bobs, köktendincilik ve siyasî aşırılık gibi antisemitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını da kesinlikle reddeder.

Kullanıcı Ödülleri için ölçütler: Kullanıcı Ödülleri her bir finalist için verilen oyların sayısına göre belirlenir. En fazla oyu alan proje ya da blog kazanır. Her kategorinin bir kazananı vardır.