برو به محتوا


بهترین فعال اجتماعی

۴۷۵


یک ابتکار جمعی جوانان مراکشی برای بالا بردن سطح آگاهی و نشان دادن وضعیت اسف‌بار زنانی است که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. طبق قانون ۴۷۵ افراد متجاوز می‌توانند برای فرار از مجازات با زن مورد تجاوز قرار گرفته ازدواج کنند. تبعات اجتماعی این قانون برای زنان بسیار سنگین است. پس از خودکشی دختری بنام آمنه در سال ۲۰۱۲ و اعتراضات فراوان، دولت مراکش قول داد قانون ۴۷۵ را اصلاح کند.

نه به حجاب اجباری


نه به حجاب اجباری یک کمپین فعالین جنبش زنان است که با حجاب اجباری مبارزه می‌کند. بیش از۴۰ هزار عضو این صفحه‌ی فیس‌بوکی با انتشار عکس و مطلب مخالفت خود را بیان می‌کنند.