برو به محتوا


ضوابط


چند سال پیش هنگام نشست هیئت داوران یکی از داوران در حال توضیح در مورد یکی از وبلاگ‌های راه‌یافته به مرحله نهائی بود که داور دیگری از جای برخاست و گفت من به این وبلاگ رای می‌دهم، ما به چنین ایده‌ای در محدوده زبانی‌ خودمان نیاز داریم.

با تعریف چنین خاطره‌ای می‌خواهیم به یکی از ویژه‌گی‌های این جایزه بین‌المللی اشاره کنیم که آن را از دیگر جوایز متمایز می‌سازد. جایزه دویچه وله Bobs تنها جایزه چند زبانی با یک هیئت داوران بین‌المللی است که هدف از برگزاری آن آشنا کردن جهانیان با فعالین آنلاین  در زبان‌های متفاوت است.

با توجه به هر موضوع این جایزه، کاربرد و آرایش هر وبسایت، وبلاگ و پروژه آنلاین جایگاه ویژه‌ای می‌یابند. توجه شما را به سه ویژگی جلب می‌کنیم:

طرح و اجرا:

ایده‌ها، طرح‌‌ها و نحوه پیاده کردن آن و ارزش اطلاعات ارائه شده

موضوع و ربط اجتماعی آن

چه گروهی مورد خطاب قرار دارند و مطالب چقدر متقاعد کننده هستند

استیل و نحوه نگارش

فعالیت دراز مدت و پایدار

شفافیت، اعتبار و قابلیت اعتماد

 

خلاقیت

اصالت ویژووال، طراحی هنری، استفاده بهینه از همه امکانات اینترنت

 

نوآوری

چه نوآوری و یا ویژه‌گی بخصوص در آنچه که ارائه شده وجود دارد.

در این جایزه جایی برای وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های پورنوگرافی، زن ستیز، نژادپرستانه، توهین آمیز، خارجی‌ستیز و همچنین با محتویات افراط‌گرایی دینی و سیاسی وجود ندارد.